Meie äri põhimõtted

Nestlé põhimõtted on meie ärikultuuri vundament, mille ladumisel ja silumisel oleme tuginenud üle 140-aastasele kogemusele.

1867. aastast, mil Henri Nestlé mõtles välja esimese piimasegu ja päästis sellega naabri lapse elu, oleme äri loomisel lähtunud veendumusest, et pikaajaliseks eduks ei piisa kõikide õigusnõuete täitmisest ja tegevuse jätkusuutlikkusest – peale selle tuleb luua ühiskonnale lisandväärtust. Me nimetame seda jagatud väärtuse loomiseks.

Nestlé täiustub pidevalt, püüdes vastata tarbija kiiresti muutuvatele ootustele. Nii uuendatakse ka äri põhimõtteid, kuid tegevuse tuum ja põhiväärtused – õiglus, ausus ja hoolitsus inimeste eest – on jäänud muutumatuks ettevõtte algusest peale.

Nestlé juhindub kõikides riikides vastavalt kohalikele seadustele ning kultuuri- ja religioonitavadele järgmistest äripõhimõtetest:

1) Toitumine, tervis ja heaolu
Nestlé peaeesmärk on muuta tarbija elukvaliteeti erinevates eluaspektides paremaks, luua võimalus valida maitsvam ja tervislikum söök ja jook ning edendada tervislikku eluviisi. Seda põhimõtet kannab endas ka korporatsiooni juhtlause „Good Food, Good Life“ (ingl hea toit – hea elu).

2) Kvaliteedigarantii ja toodete ohutus
Mis tahes maailma nurgas tähendab Nestlé nimi tarbijale toote kvaliteedi- ja ohutusgarantiid.

3) Tarbija teavitus
Nestlé on võtnud kohustuse jagada usaldusväärset ja õiget teavet, et anda tarbijale võimalus valida ja edendada ühtlasi tervislikku toitumist. Nestlé austab tarbija privaatsust.

4) Inimõigused meie äritegevuses
Nestlé pooldab täielikult ÜRO ülemaailmses kokkuleppes (ingl United Nations Global Compact) sätestatud inimõiguste ja võrdsete tööõiguste põhimõtteid ning püüab olla eeskujuks sellega, kuidas ettevõtte kõikides tegevusvaldkondades austatakse inimeste tööd ja õiguseid.

5) Juhtimine ja isiklik vastutus
Nestlé edu alus on ettevõttes töötavad inimesed, kes austavad üksteise väärikust ja usuvad, et iga inimene õhutab isiklikku vastutustunnet. Siia võetakse tööle pädevad ja motiveeritud inimesed, kes austavad Nestlé väärtuseid. Töötajatel on võrdsed võimalused arenguks ja edusammudeks. Neile on tagatud privaatsus. Siin ei sallita mingit kiusamist ega diskrimineerimist.

6) Tervis ja ohutus tööl
Nestlé on vastutustundlik ettevõte, kus püütakse tööõnnetusi, -vigastusi ja -haigusi vältida ning töötajaid, alltöövõtjaid ja muid tootmisega seotud inimesi kaitsta.

7) Sidemed tarnijate ja klientidega
Nestlé nõuab, et ettevõtte tarnijad, agendid, alltöövõtjad ja nende töötajad oleksid kõlbelised, ausad ja õiglased ning järgiksid Nestlé kõigutamatuid standardeid. Samasugune kohustus on ettevõttel tarbija ees.

8) Põllumajandus ja maapiirkondade areng
Nestlé panustab põllumajanduse tootmismahu tõhustamisse, talupidajate sotsiaalse ja majandusliku ning maakogukondade olukorra parandamisse, samuti täiustab oma tootmissüsteeme, et need oleksid kooskõlas keskkonnaga.

9) Kooskõla keskkonnaga
Nestlé on võtnud kohustuse tegutseda kooskõlas looduskeskkonnaga. Toote kõikides eluetappides püütakse loodusressursse kasutada efektiivselt, eelistades taastuvmaterjale. Lisaks on Nestlé endale seadnud ülesande: ei mingeid jäätmeid!

10) Vesi
Nestlé on võtnud endale kohustuse kasutada vett mõistlikult. Ettevõte mõistab, et veetagavara põhjustab globaalselt üha enam muret, seega peavad kõik maailma veetarbijad seda loodusressurssi kasutama vastutustundlikult. See on vältimatu kohustus.

Kogu Nestlé äripõhimõtete värskeima kirjelduse leiate siit.