Sotsiaalne vastutus

„Oleme veendunud, et kestvalt edukaks äriks tuleb väärtust luua nii oma partneritele kui ka ühiskonnale. Oma äris nimetame me seda jagatud väärtuse loomiseks (ingl Creating Shared Value). Sellest tuumikpõhimõttest me oma äri arendamisel juhindumegi,“ väidab Nestlé juhatuse esimees Peter Brabeck-Letmathe.

Korporatsiooni sotsiaalne vastutus on äritegevuses oluline aspekt, mis annab Nestlé filosoofiale mõtte. Ettevõtte jaoks on üliolulised tema äripõhimõtted, milleta oleks võimatu säilitada kooskõla keskkonnaga ja olla kasulik nii aktsionäridele kui ka ühiskonnale. Nestlé väärtusteahela valguses peitub suurim potentsiaal tuua ühiskonnale üldist kasu sellistes valdkondades:

  • toit
  • vesi
  • maapiirkondade areng

Need tegevusvaldkonnad moodustavad Nestlé äristrateegia aluse ja mängivad eluliselt tähtsat rolli ettevõtte tegutsemisriikide elanike heaolus.

Nestlé sotsiaalsed algatused maailmas ja Leedus:

Nestlé ülemaailmne tervete laste programm (ingl The Nestlé Healthy Kids Global Programme). Programmi eesmärk on jagada kooliealistele lastele teadmisi toitumisest ja tervisest ning edendada nende füüsilist tegevust. Nestlé ülemaailmne tervete laste programm põhineb partnerlussüsteemil, kuhu on praegu kaasatud koguni 250 partnerit kogu maailmast, sealhulgas mitmete maade kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, toitumis- ja terviseinstituudid ning spordiföderatsioonid.

2012. aasta lõpus osales programmis 64 riiki ja ligikaudu 5,4 mln last. 2015. aastaks kavatseme projektiriikide arvu tõsta 80-ni.

Leedus toetab UAB Nestlé Baltics koos teiste partneritega haridusprojekti Sveikatiada, mida viib ellu Maisto bankas. Projekti eesmärk on kujundada koolikogukondades tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse harjumustel põhinev kultuur, mille tarvis luuakse õpetajate jaoks hõlpsasti kasutatavad ja õpilaste jaoks uudsed põnevad kasvatusvahendid ning korraldatakse nende vahendite ellu rakendamist.

Õpetajaid õhutatakse tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse teemasid integreerima tunnis õpetatavasse materjali ning kaasama õpilasi vahetunnis või pärast tunde mängulise tegevuse ja kampaaniatega, tähistades selliseid rahvusvahelisi tähtpäevi: tantsupäev, veepäev, Euroopa tervisliku toitumise päev jne.

Sveikatiada on suunatud 6.–7. klassi õpilastele. Täpsemat teavet projekti kohta saate siit. 2012. õppeaastal osales Sveikatiada projektis üle 240 kooli.

Toetus

Valitsusväliste ja heategevusorganisatsioonide toetamisel on eelisseisundis need, kes toetavad lastekodusid, üksikuid inimesi ja sotsiaalselt haavatavaid ühiskonnagruppe.

Meie partnerid: SOS lasteküla, Alma Adamkienė heategevus- ja toetusfond, naiste sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus Gyvybės versmė, Malta ordu abiteenistus.