Andke meile teada, kui teil on märkusi

Nestlé korporatsiooni äripõhimõtted peegeldavad meie äri vaieldamatuks aluseks olevat vastavust kõigile standarditele. Need pole lihtsalt sõnad paberil, nende taga on reaalsed sammud – me oleme valmis tegema kõik selleks, et meie ettevõtet juhitaks nendest põhimõtetest lähtuvalt. Võite aidata meil seda eesmärki saavutada.

Meie vastavusteadete edastamise süsteem „Teavita meid“ (inglise k „Tell Us“) annab teile ja teistele välisaktsionäridele võimaluse kasutada spetsiaalset sidekanalit, et teavitada meid korporatsiooni äripõhimõtete võimalikest järgimata jätmisest.

TÄHTIS: kui teie teade ei ole seotud Nestlé korporatsiooni äripõhimõtetega (st toodete või teenustega, tööga, sooviga levitada Nestlé tooteid jne), palume võtta ühendust meie klienditeenindusmeeskonnaga.   

Kuidas esitada märkusi standarditele mittevastavuste kohta?

„Teavita meid“ on vastavusteadete esitamise süsteem, mis on kättesaadav igal ajal (24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas).

  1. Võite täita küsitlusvormi internetis või helistada tasuta telefonil ja jätta sõnumi. Kui soovite seda teha, külastage seda lehekülge.
  2. Mõlemal juhul saate individuaalse juhtuminumbri. Kirjutage number üles ja hoidke see alles.
  3. See juhtuminumber on teie isiklik ligipääs vastavusteadete esitamise süsteemile ja teie saadetud teatele. See ligipääs võimaldab teil jälgida teie päringu kulgu ja esitada lisainformatsiooni. Iga kord, kui soovite siseneda süsteemi, tuleb teil sisestada see number.
  4. Me suhtume väga tõsiselt kõigisse teie märkustesse ja võtame tarvitusele vastavad meetmed iga teate suhtes. Me teavitame teid regulaarselt teie esitatud märkuse uurimise protsessist.
  5. Kasutades teile antud numbrit, saate igal ajal tulla tagasi kodulehele ja jälgida teie esitatud märkuse uurimise kulgu.
  6. Me kohustume parendama oma vastavusteadete esitamise süsteemi ja jätame endale õiguse teha muudatusi seal ka tulevikus.