Nestlé ühiskonnaliikmena

Omades kindlaid väärtusi ja taotledes oma eesmärkide elluviimist, panustab Nestlé järjekindlalt maailma parema tuleviku nimel.

Nestlé tegevus puudutab iga päev kogu maailmas miljardeid inimesi: nii toodete toormeks vajalike põllukultuuride kasvatajaid ja tootjaid kui ka peresid, kes meeleldi ettevõtte tooteid ostavad.

Ettevõttes mõeldakse ja tehakse alati koostööd kogukondadega, kelle osaks me oleme ja kellega koos töötame.

Kogu Nestlé tegevus toetab keskkonnakaitset – meie kõigi ja tulevaste põlvkondade kodude nimel.

Meie taotlused

Nestlé taotluste – parandada elukvaliteeti ja panustada tervemasse tulevikku – elluviimiseks valisime kolm taotlust, mis aitavad meil püstitatud eesmärke saavutada. Oma tegevusega taotleme ÜRO säästva arengu eesmärkide rakendamist.

Inimesele ja perekonnale

Aidata 50 miljonil maailma lapsel tervislikumalt elada.


Inimesele ja perekonnale

Kogukondadele

Parandada 30 miljonit elatusallikat kogukondades, mis on ettevõtte tegevusega otseselt seotud. Kogukondadele

Loodusele

Saavutada ettevõtte tootmisprotsesside nullmõju keskkonnale.


Loodusele

Maaelu arendamine

Oma käesolevas 2010. aasta jagatud väärtuste loomise aruandes keskendume maaelu arendamisele.

Hiljemalt Nestlé üldarvestuse aruanne on saadaval SIIN.