Jagatud väärtuse loomine (CSV) Nestlé’is

Meie äritegevus põhineb kestlikkusel, tagades selle, et meie tegevused säilitavad keskkonda tulevastele põlvedele. Vastavalt Brundtlandi komisjoni definitsioonile tähendab kestlik areng Nestlé’ile „arengut, mis vastab oleviku vajadustele, tegemata järeleandmisi vastamises tulevaste põlvkondade vajadustele”.

Samal ajal ulatub jagatud väärtuste loomine vastavusest ja kestlikkusest kaugemalegi. Iga ettevõte, mis mõtleb pikalt ette ja järgib mõistlikke äripõhimõtteid, loob aktsionäridele ja kogukonnale väärtusi oma tegevuste, näiteks tööpakkumiste, avalikke teenuseid toetavate maksude ja üldise majandusliku aktiivsuse kaudu.

Kuid jagatud väärtuste loomine astub veel sammu edasi. Ettevõte määratleb teadlikult fookusalad, kus: a) aktsionäride ja kogukonna huvid ristuvad selgelt ning b) väärtuste loomist saab optimeerida mõlema jaoks. Lõpptulemusena investeerib ettevõte ressurssidesse (nii ande kui ka kapitali seisukohalt) neil aladel, kus ühendatud väärtuseloomise potentsiaal on kõige suurem, ja teeb koostööd kogukonna asjakohaste huvirühmadega.