Vee ja keskkonna kestlikkus

Meie tegevused

Investeerisime oma keskkonnakestlikkuse programmidesse ja tegevustesse 2010. aastal üle 175 miljoni Šveitsi frangi. Määratleme ja juurutame jätkuvalt projekte vee, mittetaastuva energia ja muude looduslike ressursside kasutamise vähendamiseks, et alandada kasvuhoonegaaside (GHG) emissioone, likvideerida raiskamine ja parandada pakendite keskkonnatõhusust. Teeme koostööd ka oma tarnijatega, et edendada tarneketi kestlikkust, sealhulgas vee vastutustundlikku kasutamist. 2010. aastal viisime läbi bioloogilise mitmekesisuse hindamise projekti Biodiversity Assessment pilootetapi Hispaanias Viladraus Nestlé’i veetehases, mis asub kaitstud looduslikus keskkonnas, ja ka kondiitritoodete tehases Suurbritannias Fawdonis. Selle tegevusega oleme esimeste Euroopa ettevõtete seas, kes on sellise hindamise oma asutuse töösse kaasanud.

Meie suutlikkus

Jätkasime paranduste tegemist oma veetarbimise ja CO2 emissioonide osas vähendatud energiatarbimise kaudu, järgides tootmisel energiatõhususe meetmeid ja liikudes taastuvate energiaallikate poole. Endiselt on meie prioriteediks jätkuv keskendumine pakendamise optimeerimisele.

Lisateabe saamiseks laadige alla järgmised dokumendid:

CSV kokkuvõte

  • Väärtus Nestlé’ile: keskkonnasuutlikkuse pidev parandamine, tõhus tootmine, madalamad riskid, ressursi- ja kulusääst, pikaajaline toormaterjalide ja vee kättesaadavus, kestlik ja tulus kasv.

  • Väärtus kogukonnale: keskkonnastandardite tõstmine, suuremad sissetulekud, paremad elustandardid, ohutum toit.

 
Väikesed muutused võivad põhjustada suure erinevuse. Oleme tutvustanud pudeleid, mis on valmistatud 25% töödeldud plastist, partnerluse kaudu ettevõttega Greenop, kes on ehitanud taaskäitlusjaamu nagu see siin, julgustame inimesi taaskäitlusele.”

Vanem-innovatsioonijuht Monique Mims, Nestlé Waters N.A., USA

„Taaskäitlus on üks meie tuumväärtusi, ulatudes 30 aasta tagusesse aega, kui Whole Foods tegutsemist alustas. See on hoolimine oma kogukonnast ja ütleb palju meie tegevuse kohta ettevõttena. Kogume tagastatud plastpudeleid oma partnerilt, GreenOpsilt saadud masinatesse ja seejärel töötleme neid uuesti.”
Kaupluse meeskonnajuht Tony Banuelos, Whole Foods Market, West Hollywood, LA, California, USA

“Pārstrādāšana ir viena no mūsu pamatvērtībām jau 30 gadus, kopš uzņēmuma Whole Foods dibināšanas. Šādi mēs parādām to, ka mēs vēlamies uzlabot mūsu kopienas dzīves apstākļus, un tas daudz ko izsaka par mums kā par uzņēmumu. Atdotās plastmasas pudeles mēs savācam iekārtās, kuras nodrošina mūsu partneris GreenOps, un tās tiek pārstrādātas.”
Tonijs Banueloss, veikalu komandas vadītājs, Whole Foods Market, Rietumholivuda, Losandželosa, Kalifornija, ASV