Noorte tööhõive initsiatiiv Alliance4YOUth

Kui 2013. aastal oli tööpuudus Euroopa noorte hulgas kõige suurem, otsustas Nestlé algatada noorte tööhõiveprojekti. Selleks loodi Nestlé needs YOUth initsiatiiv, millega aidatakse noortel läbi lüüa tänapäeva keerulisel tööturul ning lühendada teed õpingutest töökohani.

Kuni 2020. aastani loob Nestlé noortele Euroopas, Kesk-Idas ja Põhja-Aafrikas ligikaudu 15 000 praktika- ja õpingukohta ning 35 000 töövõimalust.

Nestlé tööhõivealgatus on üks osa ülemaailmsest initsiatiivist (Global Youth Initiative), millega kutsutakse ühinema ettevõtteid, kes soovivad aidata noortel saada vajalikke kogemusi, mis hõlbustaks nende jõudmist tööturule. Praeguseks on ettevõte pakkunud noortele Euroopas juba 32 000 töökohta, kuigi eesmärgiks seati algul 20 000 töökoha loomine.

Alliance for YOUth

2014. aastal algatas Nestlé tööhõiveprojekti Alliance for YOUth, millega on juba liitunud rohkem kui 200 ettevõtet kogu maailmas. See on esimene üleeuroopaline ettevõtluspõhine liikumine, millega aidatakse noortel töökohti leida.

Alliance for YOUth loob noortele Euroopas aastail 2017–2020 ligikaudu 230 000 töövõimalust.

Nestlé Baltics tegevus

Koos initsiatiiviga Alliance for YOUth korraldab Nestlé Baltics Leedus ürituse CV Clinics.

Selle ürituse ajal saavad karjäärivõimaluste vastu huvi tundvad tudengid ennast proovile panna töövestlusel ettevõtete juhtidega. Samuti jagavad erinevate ettevõtete esindajad noortega oma äripraktikaid ja töökogemusi. Üritusele on kutsutud ka esinejad, kes räägivad erinevate kutsealade teemadel.