Nestlé võtab täies ulatuses kasutusele taas- ja korduvkasutatavad pakkematerjalid


apr 10, 2018

 

Maailma suurim toiduainetetööstus Nestlé soovib aastaks 2025 võtta tootmises täies ulatuses ulatuses kasutusele taas-ja korduvkasutatavad pakkematerjalid. Ettevõtte eesmärgiks on hoida loodust ja propageerida jätkusuutlikke tootmisviise, mille tulemusel ei satuks ükski nende poolt toodetud pakkematerjal, sealhulgas plastik, prügina loodusesse või jäätmena prügimäele. Ühe sammuna võtab ettevõte kasutusele 25% ulatuses Euroopas taaskasutatavatest plastpudelitest.

“Plastikjäätmete sattumine loodusesse on üks kõige suuremaid ohte keskkonnale ning selle probleemi lahendamiseks on vaja teha ülemaailmset koostööd. Ettevõttena on meie jaoks oluline leida häid lahendusi pakkematerjalide taaskasutamiseks ning aastaks 2025 oleme võtnud eesmärgiks asendada kogu tootmine taas- ja korduvkasutatavate pakkematerjalidega,” sõnas Nestlé juht Mark Schneider.

Jätkusuutliku ettevõttena soovib Nestlé toetada pakendite kogumise, sorteerimise ja taaskasutamise hästitoimivat korraldust kõikides riikides, kus Nestlé tegutseb ning julgustada inimesi kasutama taas- ja korduvasutatavaid plastikmaterjale. Tagamaks tarbijale vajalik teadmine, kuidas plastikjäätmeid käidelda, tahab Nestlé märgistada kõik ettevõtte poolt toodetud plastikust pakkematerjalid selleks vajaliku informatsiooniga.

“Arvestades plastikjäätmete ja õhusaaste laiaulatuslikku mõju keskkonnale, on meil vaja terviklikku ja ülemaailmset lähenemist nii ettevõtjate, poliitikute kui tarbijate poolt. Nestlé soov asendada aastaks 2025 kogu tootmine taaskasutatavate pakkematerjalidega aitab lahendada plastikjäätmete probleemi maailmas ning on oluline samm keskkonna hoidmisele kogu maailmas,” sõnas Euroopa Parlamendi liige Gesine Meissner.