Nestlé: kohustuste läbipaistev täitmine

To Press Releases listmärts 11, 2014

PERSPEKTIIVNE SUHTUMINE: Nestlé võtab endale mitmekülgseid kohustusi ja koondab tähelepanu toitumisele.

Uues aruandes „Nestlé in Society 2013“ tutvustatakse põhjalikult Nestlé püüdlusi täide viia oma kohustusi ühiskonna ees.

35 kohustust hõlmavad toitumise, vee, maaelu arengu, jätkusuutlikkuse ja vastavuse aspekte.

Nestlé eesmärgiks on kõigi nende kohustuste täitmine 2020. aastaks või varem. Kümme neist esitati sel aastal, seitse aga uuendati viimase 12 kuu jooksul aktsionäride poolt tehtud märkusi arvesse võttes.

Aruandes rõhutatakse Nestlé peamist veendumust, et ettevõtte pikaajaline edu ja võimalus aktsionäridele väärtust tagada on sõltuvuses sellest väärtusest, mida ettevõte ühiskonnale loob. Võetud kohustused peegeldavad meie otsusekindlust seda eesmärki saavutada.

Nende hulka kuuluvad näiteks esirinnas olemine oma tööstusharus toitumis- ja terviseuuringute alal ning turu varustamine lastele loodud tervislike toodetega.

Pikaajaline perspektiiv

„Meie arvates sümboliseerib 2013. aasta aruanne „Üldise väärtuse loomisest Nestlés“ olulist edasiminekut ettevõtte läbipaistva kommunikatsiooni tagamise püüetes,“ ütleb Nestlé juhatuse esimees Peter Brabeck-Letmathe.

„Niisuguse tasemega ettevõtte õitsengu, nagu meie oma seda on, määrab juhindumine pikaajalise perspektiivi väljavaadetest, mille aluseks on austusel põhinevate printsiipide ja väärtuste kompleks,“ lisab ta.

KOOS OLEME TUGEVAMAD: abi kohvi kasvatavatele Keenia põllumeestele tõstab elatustaset ja parandab ubade kvaliteeti.

Nestlé peadirektor Paul Bulcke loodab, et aruanne aitab toetada ettevõtte vastutust aktsionäride ja asjasthuvitatud osapoolte ees, viimastel aga võimaldab lihtsamalt visioone ja märkusi esitada.

„See on meie äri iga aspektiga seotud perspektiivsete kohustuste kompleks, mis avab selgelt neid strateegilisi suundi ja standardeid, millest juhindume,“ ütleb P. Bulcke.

„Need on tõelised ja põhjendatud ning me teeme kõik, mida suudame, et nende täitmist tagada. Teisest küljest mõistame suurepäraselt, et puutume oma teel kokku katsumustega ning lubame ka neid teiega jagada.“

Tähelepanu keskmes on toitumine

Nestlé poliitika uuendatud sätted soola, suhkru ja küllastatud rasvade vähendamise osas ning transrasvade eemaldamise osas osaliselt hüdrogeenitud õlidest rõhutavad ettevõtte pikaaegset kohustust maailma ühiskonna tervise kaitsel.

Nestlé kohustub oma toodetes nii naatriumi (soola) kui ka suhkru koguseid vähendama.

Vähendades küllastatud rasvade ja osaliselt hüdrogeenitud õlides sisalduvate transrasvade koguseid oma toodetes, annab Nestlé eelise laste ja perede poolt tarbitavatele toodetele, nt suppidele, suupistetele, pitsadele ja valmistoodetele.

Praegused investeeringud uuringu- ja arengukeskuste võrku ning väline koostöö ja partnerlus võimaldavad Nestlél neid eesmärke saavutada ning tagavad ettevõtte pideva ja positiivse panuse ühiskonna toitumis-, tervise- ja heaoluvajaduste rahuldamisse pikaajalises perspektiivis.

Sel aastal täiendati aruannet uute kohustustega, mis kaasati sinna võttes arvesse konkreetseid ettepanekuid, mis asjasthuvitatud osapoolte poolt pärast 2012. aasta aruande avaldamist esitati.

Viis neist hõlmavad Nestlé praegusi vett puudutavaid kohustusi (W.A.T.E.R.), see aga rõhutab nende olulisust veelgi ning tagab etttevõtte avaliku vastutuse nende täitmise eest.

Teised ettevõtte poolt võetud kohustused on suunatud inimestele, kaasa arvatud ka lubadus hinnata ja võtta tarvitusele meetmeid inimõiguste mõju osas ettevõtte tegevusele ja tarneahelale, kaotada laste töö ning edendada sugudevahelist võrdsust.

Peamised saavutused 2013. aastal

 • Toitumis- või tervisealaseid soovitusi arvesse võttes on uuendatud 7789 toodet.
 • Väljastatud on enam kui 67 miljardit täiendatud toiduainete portsjonit.
 • Pakendusmaterjalide kasutamist on vähendatud 66 594 tonni võrra, see on võimaldanud säästa 158 miljonit Šveitsi franki.
 • 2005. aastast peale on üldist veekasutust toodangu ühe tonni kohta vähendatud 33 protsenti.
 • 300 000 põllumeest on osalenud koolitustel tootmisvõimsuse suurendamist edendavate programmide alusel.
 • 2005. aastast alates on saavutatud kasvuhooneefekti põhjustavate otseste gaaside emissiooni täielik vähenemine 7,4 protsenti.


Vett käsitlevad kohustused (W.A.T.E.R. )

 • Töötada eesmärgiga tagada efektiivne veekasutus kõigil meie tegevusaladel.
 • Propageerida tõhusaid veepoliitika sätteid ja efektiivset juhtimist.
 • Efektiivselt käidelda meie poolt eraldatavat heitvett.
 • Hoida kontakti tarnijatega, eriti põllumajandussektoris.
 • Parandada teadlikkust vee kättesaadavusest ja kaitsest.


Väline tunnustus

 • Saime esimese koha heategevusorganisatsiooni Oxfam 2013. aasta reitingus „Behind the Brands“.
 • Toitumise kättesaadavuse indeksis oleme ühel kolmest kõrgeimast positsioonist maailma toiduainete ja jookide tootjate hulgas.
 • Olime vastaval tööstusalal juhtival kohal Dow Jonesi 2013. aasta jätkusuutlikkuse indeksis.
 • Oleme jäänud ainsaks imikutoidusegude tootjaks, kes on kaasatud FTSE vastutustundlike investeeringute indeksisse.
 • Ettevõtet on „Climate Performance Leadership Index“ CDP reitingus hinnatud parima punktiarvuga.