Loterijas „Nescafe” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Izplatītājs ir UAB „Nestlé Baltics”, reģistrācijas Nr. 111723270, juridiskā adrese: J. Jasinskio 16A, LT-03163, Viļņa (Vilnius), Lietuva. Loterijas organizētājs ir SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046.
  1.2. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā, RIMI veikalos.
  1.3. Loterijas sākums ir 2018. gada 23. oktobris. Loterija beidzas 2018. gada 22. novembrī.
  1.4. Lai piedalītos loterijā, personai ir jāiegādājas jebkurus Nescafe produktus vismaz 1,00 EUR (viens eiro 0 eiro centi, iesk. PVN ) vērtībā laika periodā no 2018. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 20. novembrim.
  1.5. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.

Loterijas „Nescafe” noteikumi

2. Balvu fonds

  2.1. 10 (desmit) Nescafe Dolce Gusto kafijas automāti;
  2.2. 300 (trīs simti) L’Atelier šokolādes komplektu (katrā komplektā 3 L’Atelier šokolādes);
  2.3. Kopējais laimētāju skaits ir 310 (trīs simti desmit);
  2.4. Kopējais balvu fonds ir 2196.00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši eiro un 00 eiro centi), iesk. 21% PVN.
  2.5. Balvu izskats var atšķirties no mārketinga reklāmas materiālos norādītajām balvām.

3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:

  3.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 20 000 (divdesmit tūkstoši), ko kuriem 310 (trīs simti desmit) iegūs balvas:
   3.1.1. 10 (desmit) uzvarētāji, saņems Nescafe Dolce Gusto kafijas automātu;
   3.1.2. 300 (trīs simti) uzvarētāji, saņems L’Atelier šokolādes komplektu;
  3.2. Iespēja laimēt vienu no 310 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.


4. Loterijas organizēšanas process, noteikumi dalībai:

  4.1. Lai piedalītos loterijā, personai jānopērk jebkurus Nescafe produktus vismaz 1,00 EUR (viens eiro 0 eiro centi, iesk. PVN ) vērtībā kādā no RIMI veikaliem 1.4. punktā norādītajā laika periodā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

- sūtot īsziņu uz numuru 1800 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu ir 0.14 EUR (iesk. PVN). Īsziņas tekstam, reģistrējoties loterijai, jābūt šādā formā:
Nescafe Čeka numurs Vārds Uzvārds
Piemērs: Nescafe 123456 Liene Zalite

 4.2. Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml. Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību „Paldies par dalibu, ludzu saglabajiet pirkuma ceku lidz loterijas beigam! Velam veiksmi izloze!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.
Akcijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.nestle.lv
  4.3. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  4.4. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  4.5. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi viena pirkuma čeka numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
  4.6. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts
tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
  4.7. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.

5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:

  5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.1. punktā minēto kārtību no 2018. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 20. novembrim plkst. 23.59.
   5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2018. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 29. oktobrim plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2018. gada 30. oktobrī. Šajā dienā tiks noteikti 2 Nescafe Dolce Gusto kafijas automātu laimētāji un 75 L’Atelier šokolādes komplektu laimētāji;
   5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2018. gada 30. oktobra līdz 2018. gada 05. novembrim plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2018. gada 06. novembrī. Šajā dienā tiks noteikti 2 Nescafe Dolce Gusto kafijas automātu laimētāji un 75 L’Atelier šokolādes komplektu laimētāji;
   5.1.3. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2018. gada 06. novembra līdz 2018. gada 12. novembrim plkst. 23.59, piedalīsies trešajā izlozē 2018. gada 13. novembrī. Šajā dienā tiks noteikti 2 Nescafe Dolce Gusto kafijas automātu laimētāji un 75 L’Atelier šokolādes komplektu laimētāji;
   5.1.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2018. gada 13. novembra līdz 2018. gada 20. novembrim plkst. 23.59, piedalīsies ceturtajā izlozē 2018. gada 21. novembrī. Šajā dienā tiks noteikti 4 Nescafe Dolce Gusto kafijas automātu laimētāji un 75 L’Atelier šokolādes komplektu laimētāji;
  5.2. Izlozes notiks 2018. gada 30. oktobrī, plkst. 13:00; 06. novembrī, plkst. 13:00; 13. novembrī, plkst. 13:00; 21. novembrī, plkst. 13:00 SIA „SORBUM LV” birojā.
  5.3. Visas izlozes notiks loterijas organizatoru telpās: SIA „Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).


6. Laimētāju paziņošana:


  6.1.Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē www.nestle.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
  6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2018. gada. 22. novembrim plkst. 23:59, un būs pieejams līdz 2018. gada 30. novembrim.


7. Balvu saņemšana

  7.1. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  7.2. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Sorbum LV” pa tālruni 25133909 darba dienās no pl. 9.00 līdz pl. 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 30. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
  7.3. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  7.4. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam loterijas preces pirkumam (Nescafe produkts vismaz 1,00 EUR (viens eiro 0 eiro centi, iesk. PVN ) vērtībā) laika posmā no 2018. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 20. novembrim.
  7.5. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.


8. Dalībnieku izmaksas saistībā ar piedalīšanos loterijā ir sekojošas:

  8.1. Jebkuras ar balvas izmantošanu saistītās izmaksas.
  8.2. Citas izmaksas, kas atkarīgas no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  8.3. Ar loteriju saistītos nodokļus maksā loterijas organizētājs.


9. Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

  9.1. Pretenzija saistībā ar šo loteriju ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzības un argumentus, kā arī pievienojot iesniegumam dokumentus vai kopijas ar norādi uz pretenziju. Pretenzija jānosūta SIA "Sorbum LV", reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 vai pa e-pastu: www.sorbum.lv, līdz 2018. gada 17. decembrim (pasta zīmogs). Loterijas organizētāji izskatīs pretenziju un sniegs atbildi 30 dienu laikā.


10. Nobeiguma noteikumi

  10.1. Loterijas organizētājs nav atbildīgs par jebkādām personiskajām izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos loterijā.
  10.2. Balvu vērtība nevar tikt izņemta skaidrā naudā vai ar citām precēm.
  10.3. Loterija var tikt pārcelta, atsaukta vai arī tās noteikumi var tikt mainīti, saskaņojot šādas darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Loteriju un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
  10.4. SIA „Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.

__________________
Ņina Ļebedeva
„Sorbum LV” SIA
Pilnvarotā persona

Uzzināt vairāk
Loterijas "Nescafe" uzvarētāji 13.11. - 20.11.
# Vārds Uzvārds Balva
1 Tereza Drozdova NDG
2 ANZELIKA FILIPAVICIENE NDG
3 vizma gailite NDG
4 Ingrida Kuzmicka NDG
5 Tatjana Andrejeva L'Atelier
6 greitane antonina L'Atelier
7 Elita Baibakova L'Atelier
8 mikalai barokha L'Atelier
9 Irena Berziņa L'Atelier
10 GINTAUTS BRAZAUSKS L'Atelier
11 Olga Busigina L'Atelier
12 Jolanta Cernauska L'Atelier
13 Dairis Digulis L'Atelier
14 Vita Eihmane L'Atelier
15   Elita L'Atelier
16 zaiga enzele. L'Atelier
17 Morkuna Evita L'Atelier
18 ANZELIKA FILIPAVICIENE L'Atelier
19 Kristine Gabuza L'Atelier
20 Anda Gailite L'Atelier
21 Andis Gredzens L'Atelier
22 Maris Greitans L'Atelier
23 Lauris Grinbergs L'Atelier
24 Ksenija Ignatjeva L'Atelier
25 Ksenija Ignatjeva L'Atelier
26   Ivars L'Atelier
27 Valdis Ivbulis L'Atelier
28 Pekša Janīna L'Atelier
29 Māris Jankausks L'Atelier
30 ANITA JEKABSONE L'Atelier
31 Zina Jekimova L'Atelier
32 Una Jirgensone L'Atelier
33 Vija Klaucane L'Atelier
34 Jevgenijs Kozlovs L'Atelier
35 Artis Kozlovskis L'Atelier
36 Nata Kravza L'Atelier
37 darja krjukova L'Atelier
38 Eliza Kuzmicka L'Atelier
39 Guntis Kuzmickis L'Atelier
40 Kaspars Kviesons L'Atelier
41 Daiga Lace L'Atelier
42 Ilmars Lapins L'Atelier
43 Liga Logina L'Atelier
44 Liga Lukjanska L'Atelier
45 Vineta Niezere L'Atelier
46 Ainars Paberzs L'Atelier
47 Ainars Paberzs L'Atelier
48 Gunta Pasata L'Atelier
49 Valdis Pelss L'Atelier
50 Aija Pisarenko L'Atelier
51 Linda Priedite L'Atelier
52 Linda Priedite L'Atelier
53 Armands Radzuska L'Atelier
54 Leo Rage L'Atelier
55 Jelena Reika L'Atelier
56 Ausma Relina L'Atelier
57 Laima Revele L'Atelier
58 Linda Revele L'Atelier
59 egils revelis L'Atelier
60 Mariana Rizanova L'Atelier
61 Baiba Rumaka L'Atelier
62 Ludmila Rutkovska L'Atelier
63 Inguna Skujina L'Atelier
64 Inguna Skujina L'Atelier
65 Baiba Slukuma L'Atelier
66 Kristaps Snitkus L'Atelier
67 Juris Sobrajevs L'Atelier
68 Andris Troksa L'Atelier
69 Elīna Upite L'Atelier
70 Sanita Upite L'Atelier
71 Sergejs Urivskis L'Atelier
72 Regina Vaivode L'Atelier
73 Lasma Vaivode L'Atelier
74 Evija Vecmane L'Atelier
75 Lelde Vegnere L'Atelier
76 Maija Vegnere L'Atelier
77 Elina Vegnere L'Atelier
78 Sandra Vicinska L'Atelier
79 Baiba Zalite L'Atelier
Vairāk
Loterijas "Nescafe" uzvarētāji 06.11. - 12.11.
# Vārds Uzvārds Balva
1 Janis Kunickis L'Atelier
2 Ivo ?iedris L'Atelier
3 Biruta Akula L'Atelier
5   Aleksejs L'Atelier
6 Tatjana Andrejeva L'Atelier
7 Raitis Austrums L'Atelier
9 Irēna Bērziņa L'Atelier
10 Janis Bindars L'Atelier
12 olesja boroha L'Atelier
14 Larisa Boroha NDG
18 GINTAUTS BRAZAUSKS L'Atelier
22 Lauma Cernauska L'Atelier
23 inta cibina L'Atelier
24 Tereza Drozdova L'Atelier
27 ANZELIKA FILIPAVICIENE L'Atelier
35 Ineta Gailite L'Atelier
37 Sanita Gredzena L'Atelier
38 Dainis Greitans L'Atelier
39 Lauris Grinbergs L'Atelier
43 Lubova Ignatjeva L'Atelier
44 Modris Indriksons L'Atelier
46   Ingrīda L'Atelier
48 Valdis Ivbulis L'Atelier
49 Maija Jankauska L'Atelier
50 Marita Janovska L'Atelier
51 Janis Juskevics L'Atelier
52 Vija Kairisa L'Atelier
53 Vladimirs Karpovs L'Atelier
58 andzela klaucane L'Atelier
59 Diana Kocina L'Atelier
60 Evija Korsiete L'Atelier
61 Valentina Kozlova L'Atelier
63 darja krjukova L'Atelier
67 Jānis Kubliņš L'Atelier
68 Monta Kuzmicka L'Atelier
69 Lilija Kuznecova L'Atelier
70 Kaspars Kviesons L'Atelier
71   Laila L'Atelier
72 Inga Livina L'Atelier
74 Liga Lukjanska L'Atelier
75 Irēna Ļesnaja L'Atelier
76 Rita Marcenko L'Atelier
80 Tatjana Matjusenko L'Atelier
81 Ieva Mazjane L'Atelier
84 Iveta Miglāne L'Atelier
85 Vineta Niezere L'Atelier
86 ,Anete Novabe. L'Atelier
87 Andis Ozolins L'Atelier
88 Ainars Paberzs L'Atelier
89 Valdis Pelss L'Atelier
92 Jevgenijs Popcovs L'Atelier
95 Andrejs Pukitis L'Atelier
96 Lasma Rage L'Atelier
98 Jelena Reika L'Atelier
99 Gints Reinieks L'Atelier
103 Ilona Reitere L'Atelier
105 Baiba Ribaka L'Atelier
106 Mariana Rizanova L'Atelier
107 Gunita Rukmane L'Atelier
110 Mihails Rumjancevs L'Atelier
111 Ludmila Rutkovska L'Atelier
112 Jūlija Saveljeva L'Atelier
117 Aleksejs Silajevs L'Atelier
119 Inguna Skujina L'Atelier
120 Juris Sobrajevs L'Atelier
121 Inese Šteinberga L'Atelier
124 Lolita Tabore L'Atelier
125 Diana Tiltina L'Atelier
126 Andris Troksa L'Atelier
128 Dzintars Trūlis L'Atelier
129 Sanita Upīte L'Atelier
130 Lasma Vaivode L'Atelier
133 Valerijs Vdovins L'Atelier
137 Valerijs Vdovins NDG
141 Evija Vecmane L'Atelier
143 Maija Vegnere L'Atelier
145 Gunta Volksone L'Atelier
Vairāk
Loterijas "Nescafe" uzvarētāji 30.10. - 05.11.
# Vārds Uzvārds Balva
1   Aleksandrs L'Atelier
2 Tatjana Andrejeva L'Atelier
3 Justīne Ašmanaviča L'Atelier
4   Barbara L'Atelier
5 mikalai barokha L'Atelier
6 Eduards Baumanis L'Atelier
7 Olesja Boroha L'Atelier
8 GINTAUTS BRAZAUSKS L'Atelier
9 Sarmite Cekstere L'Atelier
10 Biruta Cepurniece L'Atelier
11 Tereza Drozdova L'Atelier
12   Dzintars L'Atelier
13 armands eglājs L'Atelier
14 Vita Eihmane L'Atelier
15 EVALD FILIPAVICS L'Atelier
16 Edgars Bērziņš NDG
17 Valdas Filipavicus L'Atelier
18 Anda Gailite L'Atelier
19 Vizma Gailite L'Atelier
20 ANNA GARBUZE L'Atelier
21 JELENA GOLAKA L'Atelier
22 sarmite greitane L'Atelier
23 Lauris Grinbergs L'Atelier
24 Agnese Gudermane L'Atelier
25   Gunārs L'Atelier
26 Dagnija Heinsberga L'Atelier
27 Darta Jakovicka L'Atelier
28 Māris Jankausks L'Atelier
29 Zinaida Jekimova L'Atelier
30 Ivars Kalva L'Atelier
31 Evija Korsiete L'Atelier
32 Zinta Krontále-Bràle L'Atelier
33 ELĪNA KRŪKA L'Atelier
34 Krisjanis Kuzmickis L'Atelier
35 Kaspars Kviesons L'Atelier
36 Martins Locmelis L'Atelier
37 Janina Lotko L'Atelier
38 Inese Luse L'Atelier
39 Jānis Mangulsons L'Atelier
40 Tatjana Matjusenko L'Atelier
41 Inta Mazalevska L'Atelier
42 Nauris Mazjanis L'Atelier
43 Daiga Melne L'Atelier
44 Ikars Niezers L'Atelier
45 AGRITA OZOLINA L'Atelier
46 Pyta Oлeг L'Atelier
47 Ainars Paberzs L'Atelier
48 Jekaterina Pivneva L'Atelier
49 Andrejs Pukitis L'Atelier
50 Lasma Rage L'Atelier
51 Leo Rage L'Atelier
52 Jelena Reika L'Atelier
53 Baiba Ribaka L'Atelier
54 Mariana Rizanova L'Atelier
55 Valerijs Rubins L'Atelier
56 Gunita Rukmane L'Atelier
57 Julija Rumjanceva L'Atelier
58 Ludmila Rutkovska NDG
59 Irita Sakne L'Atelier
60 Olegs Saveljevs L'Atelier
61 Inguna Skujina L'Atelier
62 Juris Sobrajevs L'Atelier
63 Diāna Tiltiņa L'Atelier
64 Andris Troksa L'Atelier
65 Ludmila Troksa L'Atelier
66 Julia Udre L'Atelier
67 Sanita Upite L'Atelier
68 Vija Uskane L'Atelier
69 Iveta Vanaga L'Atelier
70 Valerijs Vdovins L'Atelier
71 Evija Vecmane L'Atelier
72 Maija Vegnere L'Atelier
73 Andris Vegners L'Atelier
74 Sandra Vicinska L'Atelier
75 Reinis Virsnieks L'Atelier
76 Guna Zilinska L'Atelier
77 Mareks Zvirgziņš L'Atelier

 

Vairāk
Loterijas "Nescafe" uzvarētāji 23.10. - 29.10.
# Vārds Uzvārds Balva
1 Līga Ļesnaja L'atelier
2 Svetlana Busigina L'atelier
3 Līga Ļesnaja NDG
4 Sandris Punculis L'atelier
5 Justīne Ašmanaviča L'atelier
6 Janis Kublins L'atelier
7 Līga Ļesnaja L'atelier
8 Līga Ļesnaja L'atelier
9 Svetlana Rubina L'atelier
10 Ieva Mazjane L'atelier
11 Valdis Pelss L'atelier
12 Lauris Grinbergs L'atelier
13 Maija Jankauska L'atelier
14 Valdis Pelss L'atelier
15 Bronus Reika L'atelier
16 Tamara Nahimova L'atelier
17 Olegs Saveljevs L'atelier
18 Inga Baranova L'atelier
19 Svetlana Busigina NDG
20 Vitalijs Lesnojs L'atelier
21 Ligita Zukovska L'atelier
22 Liga Lukjanska L'atelier
23 Nauris Mazjanis L'atelier
24 Zinaida Jekimova L'atelier
25 Tatjana Saveljeva L'atelier
26 Vita Vita L'atelier
27 Aina Indriksone L'atelier
28 EVALDS FILIPAVICS L'atelier
29 Baiba Slukuma L'atelier
30 202535 Edgars L'atelier
31 Monta Kuzmicka L'atelier
32 Eduards Kalnins L'atelier
33 Anzela Dergacova L'atelier
34 Ludmila Rutkovska L'atelier
35 Mikus Abelitis L'atelier
36 Jūlija Saveljeva L'atelier
37 Janis Gailitis L'atelier
38 VALDAS FILIPAVICUS L'atelier
39 Andris Janusevics L'atelier
40 sarmite greitane L'atelier
41 evita morkuna L'atelier
42 Dainis Greitans L'atelier
43 maris greitans L'atelier
44 Daiga berkolde L'atelier
45 Larisa Boroha L'atelier
46 Ieva Mazjane L'atelier
47 Vija Kairisa L'atelier
48 Baiba Slukuma L'atelier
49 Marianna Rizanova L'atelier
50 Vineta Niezere L'atelier
51 ANZELIKA FILIPAVICIENE L'atelier
52 Evija Vecmane L'atelier
Vairāk