Loterijas „Pērc Nescafe un laimē!” noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Produkcijas izplatītājs ir Nestle Baltics UAB, (juridiskā adrese: J. Jasinskio 16A, Viļņa, Lietuva, ar juridiskās personas kodu: 1172327, ar pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numuru: LT117232716). Loterijas organizētājs ir SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, Latvija.
  2. Loterija notiek visos MAXIMA veikalos visā Latvijas Republikas teritorijā.
  3. Loterijas sākums ir 2019. gada 18. marts. Loterija beidzas 2019. gada 15. aprīlī.
  4. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk Nescafe produkti vismaz 1 (viena) eiro vērtībā laika posmā no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 14. aprīlim.
  5. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.
 2. Balvu fonds
  1. 10 (desmit) NESCAFE Dolce Gusto kafijas aparāti + 2 kapsolu iepakojumi (Cappuccino, Preludio Intenso);
  2. Kopējais balvu fonds ir 560 EUR (pieci simti sešdesmit eiro), iesk. 21% PVN.
  3. Balvu izskats var atšķirties no mārketinga reklāmas materiālos norādītajām balvām.
 3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:
  1. Plānotais dalībnieku skaits ir 3 000 (trīs tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēti 10 (desmit) laimētāji.
   1. 10 (desmit) laimētāji, katrs saņems NESCAFE Dolce Gusto kafijas aparāti + 2 kapsolu iepakojumi (Cappuccino, Preludio Intenso);
   2. Iespēja laimēt vienu no 10 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.
 4. Loterijas veikšanas kārtība, piedalīšanās noteikumi:
  1. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk Nescafe produkti vismaz 1 (viena) eiro vērtībā laika posmā no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 14. aprīlim
  2. Par katru pirkumu, kas ietver Nescafe produktu vismaz 1 (viena) eiro vērtībā, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks, kurā minēts Nescafe nosaukums (pirkuma čeki, kuros nav norādīts Nescafe produkta nosaukums, nav derīgi dalībai loterijā) un jāreģistrē pirkuma čeks balvu izlozei mājas lapā nestle.lv, ievadot šādu informāciju:
   1. vārds, uzvārds;
   2. e-pasta adrese;
   3. tālruņa numurs;
   4. pirkuma čeka numurs.
  3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts “Paldies! Jūsu čeks ir reģistrēts!”
  4. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vēlreiz, veicot citu Nescafe produkta pirkumu un reģistrējot jaunā pirkuma čeka numuru, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.
 5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:
  1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 14. aprīlim   23.59.
   1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 31. marta plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2019. gada 1. aprīlī. Šajā dienā tiks noteikti 5 NESCAFE Dolce Gusto kafijas aparātu + 2 kapsolu iepakojumu (Cappuccino, Preludio Intenso) laimētāji;
   2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 14. aprīļa plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2019. gada 15. aprīlī. Šajā dienā tiks noteikti 5 NESCAFE Dolce Gusto kafijas aparātu + 2 kapsolu iepakojumu (Cappuccino, Preludio Intenso) laimētāji;
  2. Izlozes notiks 2019. gada 1. aprīlī, 11:00, 15. aprīlī,  plkst. 11:00 SIA „SORBUM  LV” birojā.
  3. Visas izlozes notiks loterijas organizatoru telpās: SIA „Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formolu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).
 6. Laimētāju paziņošana:  
  1. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē www.nestle.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
  2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada. 15. aprīlī līdz plkst. 23:59 un būs pieejams www.nestle.lv līdz 2019. gada 30. aprīlim.
 7. Balvu saņemšana:
  1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA „Sorbum LV” pārstāvji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem piezvanot vai nosūtot īsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā nestle.lv
  2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā.
  3. Laimētājs var saņemt balvu personīgi, SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, Rīgā, no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piezvanot uz +371 25133909.
  4. Balvas saņemšanas brīdī laimētājam ir jāuzrāda derīgs laimējušais pirkuma čeks, kurā minēts Nescafe produkta nosaukums, un jāparaksta dokuments par balvas saņemšanu. Organizētājam ir tiesības pieprasīt dalībniekam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par uzvarētāja identitāti.
  5. Ja balvu ieguvēji līdz 2019. gada 30. aprīlim neieradīsies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatoru īpašumā.
 8. Dalībnieka izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir šādi:
  1. Izdevumi, kas sedz Nescafe produkcijas iegādi dalībai loterijā.
  2. Jebkuri izdevumi, kas saistīti ar balvas izņemšanu.
  3. Citi izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
  4. Loterijas nodokļus sedz loterijas organizētājs.
 9. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
  1. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz n.lebedeva@sorbum.eu, līdz 2019. gada 30. aprīlim (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā.
 10. Nobeiguma noteikumi
  1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai nestle.lv, laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  4. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  6. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  7. UAB “Nestle Baltics”, SIA „Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
  8. Loterija var tikt atlikta, atcelta vai noteikumi var tiks izmainīti pēc tam, kad šo loteriju ir apstiprinājusi Latvijas Finanšu ministrijas Azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus www.nestle.lv